A beton tömörítése

A beton tömörítésének célja a légpórusok arányának csökkentése. A pórusok arányának növekedése nagyban rontja a beton szilárdságát. Általánosságban elmondható, hogy 1 V% levegőtartalom 5%-al rontja a beton szilárdságát.

A beton tömöríthetőségét befolyásolják:

− a beton konzisztenciája
− az adalékanyag fizikai tulajdonságai
− a betonban lévő vasalat elhelyezkedése
− a zsaluzat alakja

A beton tömörítését leggyakrabban különféle vibrátorokkal végzik. A rezgés hatására megszűnik a tapadási súrlódási erő, az anyag úgy viselkedik, mint a folyadékok, a pórusok eltávoznak. A vibrálás időtartamát helyesen kell megválasztani, túl hosszas vibrálás hatására a beton szétosztályozódik.

A tömörítés szabályai

− Ha a betonkeverék már kellően tömör, vagyis felülete elsimul, fényessé, egyenletesen zárttá válik, a légbuborékok távozása megszűnik, és nem tömörödik már tovább, akkor a tömörítést abba kell hagyni, mert az szétosztályozza a betonalkotókat, alulra a kavics, felülre a habarcsrész kerül, így csökken a beton szilárdsága.
− A tömörítő munka intenzitása és időtartama szorosan összefügg a betonkeverék konzisztenciájával, így:
− szárazabb keverékek tömörítése hosszabb időt vesz igénybe
− folyós és önthető betonoknál a tömörödést gátló felületi erők hatása csekély, ezért tömörítésük lényegesen kisebb energiát igényel
− Több rétegben bedolgozott betonok felső rétege csak akkor kerülhet terítésre, amikor a tömörítés hatására az alsó réteggel még együttdolgozóvá válik.